Salariul minim brut va creste de la 1 iulie la 900 lei

Conform H.G. nr. 871/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, salariul minim brut pe economie va creste din 1 iulie, la 900 lei pe luna.

 “Incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora”.

Aceasta este cea de a doua majorare operata de Executiv in acest an, dupa ce la 1 ianuarie salariul minim brut pe economie a crescut la 850 de lei lunar, de la 800 de lei lunar.

Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 871 din 14 Noiembrie 2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 703 din 15.11.2013, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata:

1)      incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in

plata se stabilește la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,059 lei/ ora;

2)       incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in

plata se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora.

H.G. prevede ca pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, salarii de baza sub nivelul celui prevazut pentru 2014, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

La data de 01.01.2014, se abroga Hotararea Guvernului nr. 23/ 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013.