Regulamentul Intern – necesar sau obligatoriu?

Regulamentul intern este un act juridic al angajatorului, elaborat cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, prin care se stabilesc o serie de reguli, in principal disciplinare si profesionale, aplicabile in cadrul societatii.

Intocmirea Regulamentului Intern este obligatorie pentru toti angajatorii

In conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii), un angajator nou este obligat sa intocmeasca Regulamentul intern in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice.

Nu exista o sanctiune expresa pentru cazul in care un angajator nu intocmeste Regulamentul Intern, insa inspectorii de munca din cadrul inspectoratului teritorial de munca pot dispune masura intocmirii acestuia, iar in cazul neconformarii cu aceasta, angajatorul va putea fi sanctionat cu  amenda contraventionala.

Regulamentul Intern este un act unilateral al angajatorului

Regulamentul Intern este un act unilateral al angajatorului, nu este necesar acordul salariatilor pentru valabilitate, totusi, este necesara o consultare cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor asupra prevederilor acestuia.

Regulamentul Intern trebuie sa contina cateva categorii de prevederi minime obligatorii

In principiu, Regulamentul Intern poate contine orice fel de reguli sau proceduri pe care angajatorul le doreste aplicabile in cadrul unitatii, bineinteles, cu conditia ca acestea sa nu contravina normelor legale stabilite de legislatia muncii.

Codul Muncii stabileste urmatoarele categorii de dispozitii care trebuie sa existe in mod obligatoriu in orice Regulament Intern:

a)      reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b)      reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c)       drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

d)      procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e)      reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f)       abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g)      reguli referitoare la procedura disciplinara;

h)      modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;

i)        criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Regulamentul Intern trebuie adus la cunostinta salariatilor de catre angajator

Pentru a se putea prevala de Regulamentul Intern la nevoie, este important ca angajatorul sa aiba dovada ca salariatii cunosteau regulile interne stabilite prin acesta. Informarea salariatilor in legatura cu Regulamentului Intern trebuie facuta atat la intocmirea lui cat si la fiecare modificare a acestuia.

Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul  Regulamentului Intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin insusi continutul Regulamentului Intern. Cea mai simpla si sigura metoda de a dovedi ca salariatii cunosteau continutul Regulamentului Intern este semnarea de luare la cunostinta a Regulamentului de catre salariati.

Regulamentul Intern nu poate contine mai multe sanctiuni disciplinare decat cele prevazute de Codul Muncii

Prin Regulamentul Intern angajatorul poate stabili ce fapte reprezinta abateri disciplinare, ce sanctiuni se aplica pentru astfel de fapte sau la cate repetari ale unor abateri de la regulile interne se pot dispune sanctiuni mai grave, insa angajatorul nu poate stabili alte tipuri de sanctiuni pentru salariati decat cele prevazute de lege, in mod limitativ, respectiv: avertismentul scris, retrogradarea, reducerea salariului/indemnizatiei de conducere si concedierea.

Regulamentul Intern nu poate deroga de la lege, contractul individual de munca sau contractele colective de munca in defavoarea salariatilor

Regulamentul Intern poate prevedea orice fel de reguli si norme de conduita sau de organizare pe care angajatorul le considera necesare pentru bunul mers al societatii sau drepturi si obligatii pentru salariati, cu conditia ca acestea sa nu incalce prevederile legale, ale contractului individual de munca sau ale contractelor colective de munca sau sa nu prevada pentru salariati drepturi inferioare celor stabilite prin respectivele prevederi legale sau contractuale.

Daca Regulamentul contine astfel de prevederi care lezeaza drepturile salariatilor, acestia au posibilitatea de a sesiza angajatorul cu privire la incalcarea lor si ulterior, pot sesiza instantele de judecata pentru inlaturarea si/sau recuperarea prejudiciilor care le-au fost cauzate prin acea incalcare.

In concluzie, Regulamentul Intern este un instrument flexibil, prin care angajatorul poate sa impuna, in mod unilateral, reguli de conduita pentru salariati si de organizare a muncii care sa corespunda exigentelor sale si sa ii permita reglementarea anumitor aspecte in relatia cu salariatii.