Plata concediului medical

Reglementarea concediului medical si a indemnizatiei:

Exista situatii speciale cu privire la concediile medicale si indemnizatii, in functie de clasificarea lor reglementata de OUG nr. 158/2005.

Legislatia prevede urmatoarele tipuri de concedii medicale:

a)      pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b)      pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c)       pentru maternitate;
d)       pentru ingrijirea copilului bolnav;
e)      de risc maternal.

In urmatoarele randuri, ne vom referi la primele doua categorii de concediu medical, celelalte au facut subiectul unor articole anterioare.

 Cine sunt beneficiarii concediului medical si indemnizatiei aferente?

Salariatii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medic, conform reglementarilor in vigoare.

Certificatul de concediu medical se prezinta angajatorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea acestor drepturi este de 22 de zile realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Conditia stagiului de cotizare nu se aplica in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infecto-contagioase din grupa A.

Durata acordarii concediului si indemnizatiei:

Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile calendaristice, calculate din prima zi de imbolnavire. Din a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca poate fi mai mare in cazul unor boli speciale (tuberculoza, cancer, unele boli cardiovasculare).

 Cine plateste indemnizatia aferenta concediului medical?

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator si Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS) astfel:

a) pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii:

  • primele 5 zile de incapacitate temporara de munca sunt suportate de catre angajator;
  • incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii sunt suportate de catre  FNUASS.

b) pentru incapacitate temporara de munca cauzata boli profesionale sau accidente de munca:

  • primele 3 zile de incapacitate temporara de munca sunt suportate de catre angajator;
  • incepand cu a patra zi, sunt suportate din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Numarul zilelor de concediu medical suportate efectiv de angajator este format doar din zilele lucratoare din intervalul zilelor calendaristice de incapacitate temporara de munca.

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca poate fi de minim 75% si maxim 100% din baza de calcul, in functie de tipul afectiunii si a modului in care aceasta survine.

Daca salariatul are mai multe locuri de munca si beneficiaza de un concediu medical trebuie sa prezinte certificatul medical original angajatorului unde are venitul cel mai mare, iar la celelalte locuri de munca cate o copie conforma cu originalul, vizata de medicul care a emis certificatul medical.

La fiecare loc de munca se va plati indemnizatia de concediu medical pe baza veniturilor realizate in cele 6 luni de zile anterioare la angajatorul respectiv.

Recuperarea sumelor platite de catre angajator:

Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajator care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Angajatorul va depune la Casa de Asigurari de Sanatate din judetul in care isi are sediul , un dosar de recuperare a sumelor de la FNUASS. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:

  1. Cerere “tip” – doua exemplare;
  2. Copie a Declaratie 112 (anexele A1 si A1.1) pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea sumelor + Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei…………..;
  3. Concediile medicale  (exemplarul 2 – roz) aferente lunii/perioadei pentru care se solicita restituirea;
  4. Fisa sintetica pentru concedii si indemnizatii din ianuarie 2006 pana in prezent (Cont 439) de la Administratia Financiara.