Majorarea salariului minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2015

Conform Hotararii Guvernului nr. 1091/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, incepand cu 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.

Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul minim va fi de 1.050 lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

H.G. nr. 1091/2014 prevede ca pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

“Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.”

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut pentru anul 2015, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

La data de 1 ianuarie 2015, Hotararea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se abroga.