LEGEA nr. 277/ 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Incepand cu 1 noiembrie 2013, Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in M.Of. nr. 276 din 20 aprilie 2011, se modifica si se completeaza prin Legea nr. 277/ 2013 publicata in M.Of. nr. 661 din 29.10.2013.

Va prezentam un rezumat al celor mai importante modificari/ completari:

1)      Prin beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar se intelege persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderii familiale, pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional (articolul 1, litera b).

2)      Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor (de la 15 ani acordul parintilor sau al reprezentantilor legali) care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca (articolul 4, alineatele (1), (2), (3), (4).

3)      Beneficiarul are obligatia sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Plata remuneratiei se poate realiza si la sfarsitul perioadei activitatii, numai cu acordul scris al partilor (articolul 5, litera e).

4)      Transmiterea catre Inspectoratul territorial de munca a extrasului Registrului de evidenta a zilierilor se poate face si pe suport electronic (articolul 7).    

5)      La articolul 11 alineatul (1), litera j)  – “activitati de intretinere si curatenie” se abroga si se introduce alineatul (2) care prevede ca activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alineatul (1).

 Echipa Paysal