Concediul pentru cresterea copilului

Cand concediul de maternitate a luat sfarsit, salariata poate fie sa se intoarca la munca, fie sa solicite concediul pentru cresterea copilului.

Spre deosebire de concediul de maternitate, concediul pentru cresterea copilului poate fi solicitat atat de mama, cat si de tatal copilului, cu conditia ca, pe perioada concediului, celalalt parinte (care nu a solicitat concediul de crestere a copilului) sa stea o luna in concediu de crestere a copilului.

In cazul in care salariata decide sa se intoarca la munca imediat dupa concediul de maternitate sau daca a solicitat concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de un an si revine la munca inainte de implinirea varstei, aceasta poate solicita o reducere de doua ore a timpului de lucru zilnic in vederea alaptarii copilului, aceasta reducere neavand niciun impact asupra drepturilor sale salariale. Reducerea de doua ore a programului zilnic de lucru va fi valabila doar pana cand copilul va implini varsta de un an.

in cazul in care salariata/salariatul doreste sa intre in concediu pentru cresterea copilului, aceasta/acesta va trebui sa depuna o cerere catre angajator mentionand data inceperii concediului pentru cresterea copilului si perioada concediului (un an, doi ani sau, in cazul copiilor cu handicap, trei ani). Odata ce salariata/salariatul si-a exprimat optiunea cu privire la durata concediului de crestere a copilului, acesta nu poate reveni asupra deciziei luate.

In baza cererii depuse de salariata/salariat, angajatorul va emite o decizie prin care contractul de munca al salariatei/salariatului va fi suspendat pe intreaga perioada a concediului de crestere a copilului, aceasta decizie fiindu-i necesara si salariatei/salariatului in vederea depunerii dosarului pentru indemnizatie.

In timpul acestei suspendari, angajatorul nu va plati niciun drept salarial catre salariat(a), in plus, nu va putea fi adusa nicio modificare contractului de munca.

Durata concediului pentru cresterea copilului:

Conform Legii nr. 111/ 2010, parintii au posibilitatea de a opta pentru una din variantele:

1. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 1 an a copilului cu indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului cu indemnizatia lunara corespunzatoare, decid sa se reintoarca in campul muncii inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an (inainte, chiar si cu cateva zile, si nu in ziua cand acesta implineste 1 an sau dupa aceasta data), au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, cu exceptia copilului cu handicap, daca parintele decide sa nu se reintoarca la serviciu are dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

 2. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.

Daca parintele se intoarce la serviciu inaintea implinirii varstei de 2 ani a copilului, nu primeste stimulent.

Pentru a opta pentru oricare dintre aceste variante, parintele trebuie sa depuna la primaria localitatii in care isi are resedinta un dosar cu actele care dovedesc eligibilitatea sa.

Concediul pentru cresterea copilului cu handicap:

Concediul de crestere a copilului cu handicap beneficieaza de indemnizatie in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei pana la implinirea varstei de 3 ani. In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

In cazul sarcinilor multiple, cuantumul indemnizatiei se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere. Majorarea este valabila si in cazul persoanelor care nasc/ adopta sau iau un copil in plasament sau tutela in timp ce se afla in concediu de crestere copil.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, stipuleaza expres ca perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani (in cazul copilului cu handicap) constituie nu numai vechime in munca si in serviciu, ci si vechime in specialitate, avandu-se in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.

Beneficiarii concediului si indemnizatiei de crestere copil:

Pentru a beneficia de concediul si indemnizatia de crestere copil, silicitantul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • sa fie cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
  • sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
  • sa locuiasca impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
  • a realizat, timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal (venituri provenite din salarii, activitati independente si cele din activitati agricole). Cele 12 luni pot fi constituite si din perioadele in care parintele a fost in somaj, a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului, s-a aflat in concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare profesionala sau urmeaza cursurile la zi ale invatamantului liceal, preuniversitar sau universitar.
  • concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.

La intoarcerea salariatului din concediul de crestere a copilului, suspendarea contractului de munca va inceta si salariatul isi va relua activitatea. Angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului intors din concediul pentru cresterea copilului pentru necorespundere profesionala, cu exceptia reorganizarii judiciare sau falimentului angajatorului.

Pe durata perioadei de concediu de crestere a copilului, angajatorul poate angaja temporar o alta persoana in vederea inlocuirii salariatului aflat in concediu, in baza unui contract de munca pe perioada determinata.