Concediul de maternitate

Informarea angajatorului

Salariata gravida trebuie sa informeze in scris angajatorul printr-o adresa, cu privire la starea de graviditate, atasand adeverinta eliberata de medicul de familie.

Din momentul informarii angajatorului, este interzisa, in conformitate cu legislatia in vigoare, concedierea salariatei pe intreaga durata a graviditatii, a concediului de maternitate si a concediului pentru cresterea copilului (indiferent daca e vorba de concediu de crestere a copilului de pana la varsta de un an, doi ani sau, in cazul copiilor cu handicap, pana la varsta de trei ani).

Exista o exceptie in ceea ce priveste interdictia concedierii, aceasta putand fi dispusa in cazul reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului (art. 60 alin. 2 din Codul Muncii).

Angajatorul are obligatia protectiei maternitatii la locul de munca (in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 96/2003, cu modificarile si completarile ulterioare) prin efectuarea unei evaluari de catre un medic de medicina muncii in vederea evaluarii riscurilor de la locul de munca ale salariatei.

Angajatorul este obligat sa respecte orice recomandari facute de medicul de familie al salariatei si/sau medicul de medicina muncii cu privire la protectia salariatei si sa nu o puna in situatii periculoase, care ar putea sa-i  afecteze starea de graviditate.

In termen de zece zile lucratoare de la informarea depusa de salariata gravida, angajatorul trebuie sa informeze Inspectoratul Teritorial de Munca cu privire la starea de graviditate a salariatei, depunand copii de pe documentele depuse de salariata si copii de pe evaluarea efectuata de medicul de medicina muncii.

Concediul de maternitate

Salariata are dreptul, in conformitate cu legislatia in vigoare, la concediul de maternitate. Durata totala a acestuia este de 126 de zile si este format din concediul pre-natal si concediul post-natal (sau concediu de lauzie).

De cele mai multe ori, concediul pre-natal si concediul post-natal sunt impartite in mod egal (fiecare avand o durata de cate 63 de zile) dar este posibila si compensarea acestuia astfel incat duratele fiecaruia sa difere, dar fara a depasi perioada totala de 126 de zile.

In functie de recomandarile medicului, concediul de maternitate poate avea o durata mai mica de 126 de zile, dar in toate cazurile concediul post-natal de cel putin 42 de zile este obligatoriu.

Din cele 126 de zile de concediu de maternitate, numai 42 de zile de dupa nastere sunt obligatorii, restul de 84 pot sa nu fie luate, daca ele nu sunt necesare.

Conditii de acordare a concediului de maternitate:

Au dreptul la concediu si indemnizatie de maternitate femeile gravide sau lauze care:

  • sunt cetateni romani sau din state membre UE
  • domiciliaza in Romania
  • au realizat cel putin o luna de stagiu de cotizare sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului de maternitate
  • care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat

Calculul indemnizatiei de maternitate:

Indemnizatia de maternitate se calculeaza ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale de sanatate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.

Din indemnizatia de maternitate se retine numai CAS-ul.

Plata este efectuata de catre angajator, urmand ca acesta la randul sau sa recupereze suma de la autoritatile competente in baza documentelor justificative depuse.

Pe durata concediului de maternitate, contractul de munca al salariatei este suspendat de drept, astfel incat nu pot fi aduse niciun fel de modificari la acesta (de exemplu, modificarea salariului, a functiei, etc.).

Concediul de maternitate este dat in baza certificatelor medicale lunare furnizate de salariata angajatorului.

Concediul de maternitate este eliberat de medicul de familie, pentru luna in curs, pe baza unei scrisori medicale de la ginecolog.