Ce trebuie sa stim despre plata salariului

Salariul, conform prevederilor Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, reprezinta contraprestatia muncii depusa de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Plata salariului

Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, stabilit prin hotarare a Guvernului. Daca programul normal de munca este mai mic de 8 ore/ zi, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar.

Pentru salariatii carora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara prevazut de lege.

Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. Plata acestuia se poate face in numerar si/ sau prin virament intr-un cont bancar.

Atentie! Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.

Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta.
Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii. Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca si in cazul actelor contabile, conform legii.

Retinerile salariale

Nicio retinere salariala nu poate fi operata decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege. In special, retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:

a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;
b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.

Atentie! Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumătate din
salariul net.

Neplata salariului

Orice intarziere nejusitificata a platii salariului poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
Salariatul are la indemana doua parghii legale, sesizarea ITM-ului si apelarea la instanta de judecata.

Atunci cand salariatul depune sesizarea la ITM, aceasta nu trebuie insotita de dovezi, intrucat autoritatile vor controla angajatorul si ii vor solicita acestuia toate informatiile si documentele necesare in vederea solutionarii cererii salariatului.

Daca salariatul apeleaza la instanta de judecata, respectiv Tribunalul de domiciliu, termenul pentru valorificarea drepturilor salariale restante este de trei ani. Acest termen incepe sa curga de la data la care drepturile respective erau datorate. In cazul litigiilor de munca, salariatul este scutit de taxele de timbru.