Angajarea tinerilor in varsta de pana la 18 ani

Reglementarile privind angajarea tinerilor in varsta de pana la 18 ani se regasesc in Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Incadrarea in munca:

Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.
Prin exceptie, persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Incadrarea in munca in locuri de muncă grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani.

Durata timpului de munca:

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara si nici munca de noapte.

Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate.
Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca.

Concediul de odihna:

Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.